Lunarstorm

LunarStorm var ett webbcommunity som i princip varje ungdom i Sverige var medlemmar i på 2000-talet. LunarStorm grundades år 2000 och lades ner 2010. Dock fanns en föregångare till LunarStorm som hette StajlPlejs som grundades 1996. Likaså startades LS8 efter LunarStorm lades ner men det var inget som slog igenom.

LunarStorm (i folkmun Lunar) grundades av Rickard Eriksson och var Sveriges största webbcommunity och en av landets mest besökta webbplatser. Man hade som mest 1,2 miljoner medlemmar och mars 2008 nästan en halv miljon unika besökare per vecka.

Man försökte också lansera Lunar utanför Sveriges gränser med ett test i Storbritannien. Men det försöket höll bara ungefär ett år innan det lades ner.

Den 1a januari 2000 övertogs driften av StajlPlejs av det nyskapade bolaget LunarWorks och dagen innan bytte man namn till LunarStorm. Namnet kommer faktiskt från Rickards flickväns namn på StajlPlejs.

För att finansiera sig använde man sig till en början av banners och andra kampanjer. Men till slut började man introducera betal-sms och andra samarbeten. Man hade bland annat ett eget kontantkort som hette Vrål. Likaså lanserades Lunarstorm Pro som gav vissa fördelar på siten.

I slutet av december 2007 tog man bort LunarStorm Pro och gjorde hela siten gratis. Man introducerade ett nytt begrepp som hetter Club Lunar. Detta var dock början på nedgången. Besöken på sidan minskade kraftigt under kommande åren och den 8e augusti 2010 lades LunarStorm ned och ett stycke internethistoria lades på hyllan.

Men jag tror vi är många som inte kommer glömma LunarStorm. Vill ni känna er supernostalgiska så finns faktiskt ett litet ”mini-lunar” kvar på http://www.stajlplejs.com.